Gotland – ett dyrt rederi

Datum: 2000-12-04 17:13

Rederi AB Gotland har efter kursuppgångarna det senaste året blivit ett dyrt köp enligt Veckans Affärer.

Oljepriserna har stigit och är nu tre gånger högre än våren 1999. Detta påverkar rederibranschen negativt. En positiv sak för rederiet Gotland är att intjäningsförmågan på tankfartyg har förbättrats. Veckans Affärer menar dock att aktiens kursdubbling det senaste året gjort den till ett alltför dyrköpt alternativ och rekommenderar avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
94 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser