Gorthon - en stabil skuta

Datum: 2003-02-19 12:13

Skogstransportrederiet Gorthon simmar enligt Affärsvärlden i lugna vatten även i år.

Transporterna från Kanada till Europa ökade med höga 8 procent förra året och tidningspappersvolymerna till USA tenderar att öka. Detta kan enligt Affärsvärlden hålla i sig i år i takt med att dollarn blir svagare och nordamerikanskt tidningspapper därmed blir attraktivt för europeiska kunder. Tidningen menar att starka kassaflöden, låg skuldsättning och stabila fraktkontrakt talar för ett stabilt 2003 med en vinst på drygt 50 miljoner kr. Gorthon Lines avkastning på eget kapital är 11 procent, vilket ligger över avkastningskravet. Det betyder att aktiekursen bör ligga strax över eget kapital, det vill säga kring 24 kr. Affärsvärlden rekommenderar följaktligen köp då en kurspotentialen är nästan 50 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
17,5 kr
Riktkurs:
24 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser