Goldman sänker till sälj

Datum: 2016-03-04 09:00

Sälj

Sandvik

STOCKHOLM (Direkt) Marknaden har i allmänhet för höga förväntningar på Sandviks resultat de kommande åren. Besparingseffekterna överskattas samtidigt som konsekvenserna för de råvarurelaterade verksamheterna inom bolaget underskattas.

Det menar Goldman Sachs som har sänkt sin rekommendation till sälj, något Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat om tidigare på fredagen. Aktien backar.

Goldman Sachs prognoser för Sandviks rörelseresultat 2016 och 2017 ligger 6 respektive 11 procent under rådande konsensus från SME Direkt, enligt analysen.

"Vi tycker att konsensus är för optimistiskt gällande hur varaktiga Sandviks omstruktureringsbesparingar kan tänkas vara", skriver Goldman och fäster föga tilltro till att verkstadskoncernens "anpassningar till kostnadsbasen", ett av flera sparprogram, kommer att åstadkomma något bestående.

Banken påminner i sammanhanget om att Sandviks operativa hävstång har legat konstant kring 40 procent under de senaste åren - trots genomförda strukturprogram.

Investmentbanken tycker dessutom att marknaden borde vara mer försiktig i antaganden om lönsamheten från Sandviks råvarurelaterade verksamheter. Här pekar Goldman på att olje- och gassektorn samt gruvsektorn stod för mer än 35 procent av försäljningen 2015.

Goldman Sachs förutser ett organiskt tapp på ytterligare mer än 10 procent under 2016 i gruvdivisionens utrustningsaffär.

"Vi tror inte att eftermarknaden är helt isolerad från denna nedgång", heter det i analysen där Goldman tror att Sandviks eftermarknadsaffär inom gruvor kommer att backa med 3 procent organiskt under innevarande år.

Vidare framhåller banken att Sandvik har en exponering mot olje- och gassektorn på motsvarande cirka 10 procent av försäljningen, en sektor som bedöms ha ytterligare nedsida. Goldman pekar här särskilt på Materials Technology och divisionens så kallade umbilicals, en sorts rör som används inom oljeutvinning till sjöss. Försäljningen av dessa rör har hittills hållits uppe av en stor orderbok, varnar Goldman.

Sandvik handlades ned cirka en halv procent i öppningshandeln på Stockholmsbörsen på fredagen, och var därmed sämst i OMXS30, som steg ungefär lika mycket.

Kurs då rekommendationen gavs:
81,1 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser