Goldman Sachs slopar köprek

Datum: 2017-05-26 11:30

Neutral

SKF B

STOCKHOLM (Direkt) Den lagerpåfyllnad som gynnade SKF:s volymtillväxt i det första kvartalet kanske inte fortsätter i det andra kvartalet, och kalendereffekten vänder från medvind till motvind.

Det skriver Goldman Sachs i en analys daterad 25 maj, där rekommendationen för SKF sänks till neutral från köp och där riktkursen sänks från 205 till 180 kronor.

Därmed kan den organiska tillväxten väntas bromsa in i det andra kvartalet. Verkstadssektorns organiska tillväxt spås bromsa in till plus 2 procent mot det första kvartalets 3,2 procent (SKF:s organiska tillväxt var 8 procent i det första kvartalet).

Banken sänker sina estimat för SKF:S rörelseresultat 2017 med 6 procent, vilket motiveras med ovannämnda lagerpåfyllnadsanalys, dyrare råvaror än i tidigare antaganden, och mindre gynnsamma valutaeffekter.

Strax före lunchtid på fredagen var SKF-aktien ned 1,3 procent till 177:10 kronor, näst sämst i OMXS30, som var ned 0,4 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
179,5 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser