Goldman Sachs sänker rekommendation

Datum: 2012-09-10 09:00

Neutral

SKF B

STOCKHOLM (Direkt) Goldman Sachs har sänkt rekommendationen på SKF till neutral,från tidigare köp. Den nya riktkursen ligger på 169 kronor, ned från 197 kronor.

Det framgår av en sektoranalys från den 7 september. Goldman Sachs anger tre skäl till nedgraderingen.

För det första pekar banken på den osäkerhet som de möjliga konkurrensböterna för med sig. Goldmans Sachs bedömer att böterna kommer att uppgå till 0,3 till 2,3 miljarder kronor, där det senare beloppet motsvarar 4 procent av börsvärdet eller 37 procent av den förmodade nettovinsten under 2013.

SKF har vidare exponering mot en del svagare slutmarknader. Här pekar Goldman på att en "betydande andel" av verksamheten är relaterad till den europeiska fordonsmarknaden och här har trenderna fortsatt att försvagas.

För det tredje finns det enligt banken en osäkerhet kring hur SKF:s marginal kommer att utvecklas. Underproduktion har gett motvind under första halvåret. Goldman Sachs tror att det kommer att fortsätta under andra halvåret och spår att marginalen i det tredje kvartalet kommer att vara lägre än under det andra. Osäkerheten späds på av den oklara efterfrågesituationen och av att det inte är känt hur stora kostnadsåtgärder bolaget eventuellt kommer att tillkännage.

Kurs då rekommendationen gavs:
147,2 kr
Riktkurs:
169 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser