Goldman Sachs säger sälj

Datum: 2016-05-13 10:00

Conviction Sell

Stora Enso R

STOCKHOLM (Direkt) Goldman Sachs har satt upp Stora Enso på sin lista över särskilda säljkandidater, "conviction sell" och samtidigt sänkt riktkursen för massa- och pappersbolaget. Det framgår av en färsk analys.

Goldman Sachs jämför Stora Enso med konkurrenten UPM Kymmene, som samtidigt tas bort från "conviction sell"-listan, om än med bibehållen säljrekommendation. Av de två bolagen riskera Stora att drabbas mer av prisnedgångar på massa, wellråvara och papper, menar investmentbanken.

"Givet Storas högre skuldsättning och exponering mot massa, tror vi att Stora befinner sig i en svårare position när massapriserna går ned".

Bland huvudskälen till att investmentbanken ser mer njuggt på Stora än på UPM nämns att bolaget har fyra gånger så stor exponering mot massa som UPM, viket kan komma att straffa sig.

"Vi räknar med att de stora massaprisnedgångar som setts under det första kvartalet börja märkas i resultatet för det andra kvartalet", skriver banken.

På papperssidan räknar Goldman med prisnedgångar under kommande 6-12 månader, något som också väntas kännas mer för Stora än för UPM.

Vidare väntas marginalerna på förpackningsmaterial komma att pressas allt mer i takt att priserna går ned, samtidigt som kostnaderna vid Storas bruk i Finland och Kina visat sig högre än väntat. Ny produktionskapacitet för konsumentkartong tros också ha en negativ priseffekt framöver.

Slutligen lyfter Goldman fram att jätteinvesteringen i en kartongfabrik i Kina kan bli en besvikelse.

Något beslut om att också bygga en massafabrik, ett villkor för en rimlig avkastning, kommer inte att fattas i närtid. Initialt kommer anläggningen dessutom att producera falskartong av lägre kvalitet, där det råder ett väsentligt överutbud i dagsläget, påpekar analytikern.

Goldman sänker sin riktkurs för Stora Enso till 5:50 euro, cirka 51:25 kronor, från tidigare 5:80 euro.

Stora Enso R handlades strax före klockan 10 på fredagen till 65:65 kronor i Stockholm, en nedgång med drygt 4 procent för dagen.

Kurs då rekommendationen gavs:
68,5 kr
Riktkurs:
51,25 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser