Goldman Sachs rekommenderar köp

Datum: 2013-11-25 14:30

Conviction Buy

Kinnevik B

STOCKHOLM (Direkt) Kinnevik tillhör Goldman Sachs favoriter bland de europeiska investmentbolagen och aktien återfinns alltjämt på den listan banken kallar Conviction Buy.

Det framgår av en sektorkommentar daterad 22 november.

"Enligt vår syn erbjuder Kinnevik unik exponering mot tillväxt (över 60 procent av substansen i form av detaljhandel online enligt Goldmans estimat), stort värde (med en substansrabatt prognostiserad till 38 procent) och en attraktiv direktavkastning relativt tillväxtutsikterna", skriver Goldman som höjer riktkursen till 343 kronor (340).

Investmentbanken pekar på att Kinneviks onlineportfölj, med "spännande" verksamheter som Zalando, Avito, Dafiti och Lamoda, växer 100 procent på årsbasis och att de underliggande verksamheterna har tätpositionen i flera stora ekonomier.

I snitt beräknar Goldman Sachs substansrabatten för investmentbolag i Europa till 24 procent för närvarande. Historiskt har rabatten legat på 15-35 procent och om förtroendet på marknaden fortsätter att förbättras väntar sig Goldman att substansrabatterna minskar ytterligare.

Kurs då rekommendationen gavs:
249,9 kr
Riktkurs:
343 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser