Goldman Sachs höjer rekommendation

Datum: 2015-05-25 10:00

STOCKHOLM (Direkt) Goldman Sachs höjer sin rekommendation för stålbolaget SSAB till köp från tidigare neutral. Riktkursen sätts till 65 kronor för A-aktien.

Det framgår av en analys daterad 22 maj.

Goldman Sachs anger fyra huvudsakliga skäl för betygsändringen.

För det första är oron för efterfrågan på den amerikanska grovplåtsmarknaden överdriven. Visserligen investeras det mindre i pipelines och oljeriggar, men efterfrågan ökar inom andra områden som vindkraft, fordonssektor och byggsektor, menar investmentbanken.

För det andra har grovplåtslagren i USA minskat sekventiellt sedan i januari och lagerneddragningen bör snart vara klar.

För det tredje finns tecken på att grovplåtspriserna vänder upp. Branschledarna Nucor, Evraz och SSAB har alla aviserat högre priser från och med juni. Hur mycket av höjningarna som verkligen går igenom är tveksamt, medger Goldman Sachs. De anti-dumpningsdiskussioner som pågar talar enligt analytikern dock för att en viss framgång för producenterna är rimlig.

För det fjärde ser investmentbanken positivt på de synergivinster som samgåendet med Rautaruukki ger upphov till, vilket väntas leda till starka kassaflöden kommande år.

"Vi tror att marknadens fokus på svagheterna i den amerikanska grovplåtsmarknaden i spåren av lägre investeringar i energisektorn har lett till aktiens svaga utveckling. Det är emellertid den europeiska delen av verksamheten som kommer att driva lönsamheten under 2016 /.../. Vi räknar med att de europeiska leveranserna ska öka", sammanfattar Goldman Sachs sin syn på SSAB.

Kurs då rekommendationen gavs:
42,56 kr
Riktkurs:
65 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser