Goldman Sachs höjer rekommendation

Datum: 2012-09-10 08:30

STOCKHOLM (Direkt) Goldman Sachs höjer rekommendationen på Sandvik till köp, från tidigare neutral. Riktkursen justeras upp från 127 till 135 kronor.

Det framgår av en sektoranalys från den 7 september.

Nuvarande värdering erbjuder en bra möjlighet att gå in i aktien. Sandvik är den enda "omstruktureringshistoria" som går att hitta i den svenska verkstadssektorn och banken tror att investerarna nu kommer att vara villiga att verkligen betala för det besparingar som realiseras inom bolaget.

Sandvik har släpat efter vad gäller det kassaflödesmässiga avkastningen, men här tror Goldman att den nya bolagsledningen kommer att åstadkomma förbättringar de kommande åren.

I det korta perspektivet tror banken att snittprognoserna kommer att justeras
upp efter rapporten för det tredje kvartalet och det kommar att driva aktien.

Sett på lite längre sikt tror Goldman att nuvarande rabatt i värderingen kommer att försvinna med tanke på tillväxtutsikterna och en förbättrad
kassaflödesmässig avkastning.

Kurs då rekommendationen gavs:
92,5 kr
Riktkurs:
135 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser