Godkänd avslutning på ett tufft 2009

Datum: 2010-03-09 11:41

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets har sänkt NAV per aktie till 32,6 kronor till följd av Bures Q4-rapport och samgående med Skanditek. Handelsbanken är osäkra på om Carnegies starka EBITDA är hållbart och har därför en neutral syn på Bures aktie. Givet NAV-estimatet, ökar banken riktkursen till 30,6 kronor från 30,5 kronor med en rabatt om 6 %. Rekommendationen Öka behålls. Enligt Bures ledning är det för tidigare att säga utfallet för 2010. Det är hursomhelst klart att den underliggande verksamheten har stabiliserats och Handelsbanken behåller sin P/Bom 1,5x för Carnegie, vilket innebär ett totalt värde för innehavet om 1,1 MDRSEK och representerar 43 % av Bures innehav. Det nästa största innehavet är Micronic som utgör 13 % av portföljen. Efter samgåendet med Skanditek, har gruppen en kassa om 312 MSEK. Enligt ledningen är 208 MSEK av dessa tillgängliga för investeringar.
Kurs då rekommendationen gavs:
26 kr
Riktkurs:
30,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser