Goda utsikter för Latour

Datum: 2006-02-06 19:36

Latours aktieinnehav och företag har enligt Privata Affärer goda utsikter i år.

I aktie- och fondtidningen Placeringsguiden beräknar Privata Affärer Latours substansrabatt till 15 procent och rekommenderar köp av aktien. Investmentbolagets rörelsedrivande verksamheter bedöms vara lågt värderade och utdelningarna från Assa Abloy och Securitas kan öka kraftigt.
Kurs då rekommendationen gavs:
209 kr
Riktkurs:
215 kr

Rekommendation från: Placeringsguiden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser