God vinsttillväxt i Itab

Datum: 2000-11-13 10:36

Itab värderas i nivå med flera andra bolag i ”otrendiga” branscher, men enligt Veckans Affärer är det få som har lika god vinsttillväxt.

Verkstadskonglomeratet Itab tillverkar bland annat butiksutrustning. Itab är relativt okänsligt för konjunktursvängningar. De senaste fem åren har vinsten vuxit med i snitt 25 procent per år och försäljningen har tredubblats. Aktien är illikvid men Veckans Affärer anser att det finns en stor kurspotential och rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
70 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser