God tillväxtpotential

Datum: 2010-09-20 10:48

Efter

Efter att Handelsbanken Capital Markets träffat ledningen för Nibe är bankens intryck att efterfrågesituationen är liknande den under det andra kvartalet, med stark efterfrågan i Norden, vilket kompenserar för en svagare utveckling i Tyskland och Frankrike. Handelsbanken sänker sin rörelseresultatprognos för det tredje kvartalet med 7 % till följd av att högre insatskostnader sannolikt kommer att tynga marginalerna. Prognosen är dock fortfarande 11 % högre än marknadens och banken räknar med att ett starkt kvartal ska ge stöd åt aktien. De svaga marknadsförutsättningarna i Tyskland och Frankrike har antagligen pressat förvärvspriserna, vilket i sin tur kan skapa förvärvsmöjligheter för Nibe framöver. Handelsbanken anser att Nibe är ett kvalitetsbolag med god organisk tillväxt. Att bolaget dessutom uppvisade vinsttillväxt under 2009 ser Handelsbanken som imponerande. Rekommendationen är Köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
79,625 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser