God potential i Tieto

Datum: 2001-04-30 11:39

Köp

Tieto

Aragon anser att Tieto är ett mycket starkt kort.

Aragon spår att bolaget gynnas av sin storlek och stabilitet. Dessutom har bolaget speciellt fokus på vissa kundsegment där bolaget har hög branschkompetens. Nyckeln till framgången är enligt mäklarfirman att bolaget i två år hållit fast vid samma strategi och behållit fotfästet högt upp i värdekedjan. Sett till årets resultat handlar aktien till ett p/e-tal på 23,7. Vinstmultipeln de kommande två åren är 23,3 respektive 18,5. Aragon spår att Tietoenator står starkt när marknadsklimatet hårdnar och rekommenderar köp med riktkursen 386 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
310 kr
Riktkurs:
386 kr

Rekommendation från: Aragon

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser