Glöm Gunnebo

Datum: 2004-11-08 20:41

Avvakta

Gunnebo

Börsveckan ser inget kortsiktigt lyft för Gunnebo-aktien.

Gunnebos framgångar är över för den här gången och aktien är enligt Börsveckan inte köpvärd ens efter kursfallet i samband med niomånadersrapporten. Fundamentalt anses Gunnebo kunna värderas till 80-90 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
79,625 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser