Getinges värdering tilltalande

Datum: 2007-05-03 11:56

Getinge handlas enligt Affärsvärlden till en intressant rabatt jämfört med övriga bolag i sektorn och framför allt nyckeltalen för 2008 bedöms se tilltalande ut.

Medicinteknikföretagets P/E-talet ligger kring 21 jämfört med 26 för sektorn. Multiplarna räknat på vinsterna före avskrivningar ser än mer attraktiva ut, enligt tidningen. Getinge uppges fortsätta att arbeta tämligen aktivt med att hitta förvärv.
Kurs då rekommendationen gavs:
153,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser