Getinge lågt värderat

Datum: 2001-08-30 09:12

Skandiabanken väntar sig ett starkt andra halvår från medicinteknikbolaget Getinge.

Medicinteknikbolaget Getinge har nyligen genomfört två större förvärv inom det nya affärsområdet Surgical Systems. Banken anser att det ser allt bättre ut för Getinge samtidigt som aktiens värdering är låg. På årets prognoser handlas aktien till ett p/e-tal på 14 och på nästa års prognoser är vinstmultipeln 10. Banken anser att aktien är köpvärd.
Kurs då rekommendationen gavs:
155,5 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser