Getinge: Betydligt sämre än väntat

Getinge: Betydligt sämre än väntat

Publicerad 2017-07-17 11:40:00

RapportUPPDATERAD Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 864 miljoner kr i det andra kvartalet 2017. Analytikerna hade i genomsnitt siktat på ett ebita-resultat om 909 miljoner kr, enligt SME:s sammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 7 241 miljoner kr. Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 7 204 miljoner kr, enligt SME Direkt.

Orderingången uppgick till 7 539 miljoner kr, förväntat var 7 767 miljoner kr.

Getinge bedömer att den organisk omsättningstillväxt under 2017 kommer att vara "försiktig positiv".

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet, och bedömningen är en upprepning från tidigare rapporter.

Enlig SME Direkt låg analytikernas snittförväntningar inför rapporten på en organisk försäljningstillväxt på +1,0 procent för helåret 2017.

Valutatransaktionseffekter förväntas ha en positiv påverkan på koncernens resultat 2017 med cirka 250 miljoner kr, en höjning från tidigare 200 miljoner.

Getinge upprepar också uppskattningen av kostnaderna relaterade till den potentiella utdelningen och börsnoteringen av Patient & Post-Acute Care under 2017 till mellan 400-500 miljoner kr. Av detta beräknas cirka hälften vara engångskostnader.

Hårdare konkurrens sänkte resultatet

Vad gäller problemen i affärsområdet Surgical Workflows, som var Getinges stora besvikelse i rapporten, med en organisk orderingångsminskning på över 8 procent hänvisade vd Mattias Perjos bland annat till hårdare konkurrens. Det framgick under måndagens telefonkonferens.

– När det kommer till Surgical Workflows är det huvudsakligen två skäl. En är intern och sen är det en hårdare konkurrens därute, kommenterade medicinteknikchefen de övergripande skälen till den klena utvecklingen för affärsområdet.

På kortare sikt såg han sammanfattningsvis vissa utmaningar för Surgical Worklflows medan han såg ljusare på utsikterna på längre sikt.

Att Getinge trots allt håller fast vid sin prognos om en försiktig positiv organisk försäljningstillväxt i år för koncernen hänvisade vd till pipelinen men medgav samtidigt att risken i prognosen hade gått upp något jämfört med tidigare.

– När vi tittar på pipelinen så ser vi viss trygghet i de kommande två kvartalen även om risken ökat något mot bakgrund av ett något svagare andra kvartal, kommenterade Mattias Perjos intäktsprognosen.

Gällande dialogen mellan Getinge och den amerikanska hälsovårdsmyndigheten, FDA, avböjde han att närmare kommentera de samtalen.

Vad gäller prissättningen överlag har vd inte sett några större förändringar de senaste kvartalen även om det fanns vissa mindre inslag av priserosion.

Datum för en kapitalmarknadsdag, som väntas gå av stapeln mot slutet av året, kommer att tillkännages under september enligt Getinge-chefen som dock avböjde att kommentera huruvida nya finansiella mål kunde vara att vänta då.

Getinge-aktien hade en bit efter 11.30-tiden på måndagen tappat över 7 procent efter en rapport utan större ljuspunkter.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Getinge B