Getinge bättre än sektorn

Datum: 2005-10-20 09:10

Bättre än index

Getinge B

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Getinge.

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än sektorn för Getinge efter kvartalsrapporten. Vinstmomentum förbättrades under Q3 vilket Carnegie förväntat sig, men det blev inte den aktiekurstrigger som Carnegie hoppats på på grund av oron över förbudet för Getinge att skeppa från Gloucester faciliteten. Problemet bör dock lösas senast till Q1 2006 då Getinge påbörjar produktionen i Sverige istället och fokus borde då skiftas till Getinges kapacitet till förvärv och förbättrat tillväxtmomentum.
Kurs då rekommendationen gavs:
99,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser