Getinge bättre än index

Datum: 2006-06-26 11:21

Bättre än index

Getinge B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Getinge.

Carnegie behåller rekommendationen bättre än index för Getinge efter möte med VDn. Mötet gav stöd åt uppfattningen att vinsttillväxten borde öka under 2006 och orderingången ser fortsatt stabil ut, enligt Carnegie. Carnegie förblir optimistiska att tilltagande tillväxt under andra kvartalet åtminstone resulterar i platt vinst år till år under första halvåret, enligt Carnegie. Med goda utsikter för organisk tillväxt och marginalerförbättringar med 2 procentenheter under de närmaste 2-3 åren prognostiseras god vinsttillväxt de kommande åren, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
120,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser