Getinge bättre än index

Datum: 2006-10-10 14:03

Bättre än index

Getinge B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Getinge.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Getinge. Getingen meddelade att den kommande kvartalsrapporten kommer att belastas med extraordinära kostnader på 28 miljoner kronor, men det kommer inte att ha någon kassaflödespåverkande effekt, enligt Carnegie. Aktien har gått starkt under året och närmat sig nivån 140 kronor som Carnegie argumenterat för, utan större förvärv, enligt Carnegie. Aktien kommer att handlas sidledes fram till nästa större förvärv, anser Carnegie. Det är svårt att förvänta sig en tidpunkt för ett sådant förvärv, men med en kapacitet att genomföra ett förvärv på upp till 10 miljarder kronor utan nyemission, skulle effekten på vinst per aktie kunna vara stor, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
135,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser