Getinge bättre än index

Datum: 2009-07-14 12:18

Bättre än index

Getinge B

Carnegie rekommenderar bättre än index i Getinge

Carnegie rekommenderar bättre än index i Getinge. Försäljning och underliggande EBITA var i stort sett i linje med förväntningarna, enligt Carnegie. Däremot slog vinst före skatt förväntningarna med 12 procent på grund av lägre omstruktureringskostnader och bättre finansnetto, enligt Carnegie. Organisk ordertillväxt har förbättrats och skuldsättningsgraden har sjunkit, enligt Carnegie. Att Getinges vinster växer igen visar att resultatet är motståndskraftigare än aktiekursnedgången under 2008 visar på, enligt Carnegie. Aktien handlas till en omotiverad rabatt mot marknaden och sektorn, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
97,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser