Getinge är intressant

Datum: 2007-12-03 10:52

Neutral

Getinge B

Getinge-aktien är ett intressant alternativ på en skakig börs, skriver Börsinsikt.

Med ökad tillväxt för 2008 genom främst förvärv och en ökning i befintlig verksamhet spås tidningen att medicinteknikbolaget kan växa med 18-20 procent. Vidare spås att rörelsemarginalen ökar med 4 procentenheter till 17 procent för 2008. Med en förväntad vinst per aktie på 10,10 kr för 2008 och 10,60 år 2009 hamnar p/e-talen på 16,2 respektive 15,5. Det anser Börsinsikt vara överkomligt och värderar Getinge-aktien till 185 kr på 6-12 månaders sikt. På en nervös börs stannar dock den sammantagna rekommendationen på neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
161,25 kr
Riktkurs:
185 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser