FSPA värd 180 kr

Datum: 2006-06-30 11:36

Bättre än index

Swedbank A

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Föreningssparbanken.

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Föreningssparbanken med riktkurs 210 kronor. Aktien har relativt sett underpresterat med vad som representerar 20 miljarder kronor i marknadsvärde, vilket ska ses i sammanhanget av fundamental försämring i bolånsverksamheten, som estimeras ligga på 800 miljoner kronor årligen, enligt Cheuvreux. Denna multipel på 25 gånger är överdriven, enligt Cheuvreux. Dessutom börjar priskriget på den svenska bolånsmarknaden avta, vilket borde förbättra vinsttrenden signifikant, enligt Cheuvreux. Stabila marginaler i Sverige och hög tillväxt med stabila marginaler i Baltikum förväntas, enligt Cheuvreux. Vinst per aktie förväntas bli 17,63 kronor under 2006, enligt Cheuvreux.
Kurs då rekommendationen gavs:
187,5 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser