FSPA bra val

Datum: 2003-06-17 11:28

Övervikt

Swedbank A

Föreningssparbanken är fortfarande bästa valet i den nordiska banksektorn.

Sparebank 1 Gruppen, som ägs av Föreningssparbanken till 25 procent, står fast vid målet att nå ett nollresultat i år. Det bör för Föreningssparbankens del innebära en resultatpåverkan på -62 miljoner kronor efter goodwill och justeringar av helårsresultatet 2002, enligt BNP Paribas. Vidare tror banken att årets resultat inte kommer att innehålla stora engångsposter. Sett till nästa års prognos handlas aktien till p/e 9,2. Riktkursen sätts till 127 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,5 kr
Riktkurs:
127 kr

Rekommendation från: Exane BNP

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser