Frontec instabil på kort sikt

Datum: 2001-08-31 00:23

Minska

Acando B

Hagströmer & Qviberg rekommenderar minska i Frontec efter bolagets rapport.

Frontecs försäljning var klart sämre än väntat, vilket även vinsten var. Bolaget har likt övriga bolag i sektorn drabbats hårt av den vikande efterfrågan. Detta medför att H&Q sänker sina estimat och spår att marginalerna försämras för Bluelabs och E-business. Det närmsta halvåret till året spås bli mycket tufft för bolaget som dessutom fortfarande har en för stor kostnadskostym. H&Q nedgraderar sin rekommendation till minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
9,9 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser