Friskt Capio

Datum: 2002-01-14 16:09

Veckans Affärer menar att Capio är långsiktigt köpvärd.

Även om Capios marginal stärks under 2002 blir P/E-talet 25. Aktien är därmed högt värderad. Men vårdsektorn visar upp stark tillväxt, obefintlig konjunkturkänslighet och låg kapitalbindning. Aktien kan enligt Veckans Affärer räknas hem till 80 kr om bolaget når rörelsemarginalmålet på 7-9 procent inom två år samtidigt som den organiska tillväxten är ca 10 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
69 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser