Framtiden positiv

Datum: 2009-12-09 11:33

Bolagets

Bolagets försäljning och rörelseresultat var båda sämre än väntat i rapporten för andra kvartalet (aug-okt). Tar man däremot hänsyn till att kundfinansieringsrelaterade kostnader om ca 30 MSEK belastade kvartalet, uppgick försäljningen till 224 MSEK jämfört med Handelsbankens prognos om 211 MSEK. Som en följd av detta bör, enligt banken, framtida vinster kompensera för den negativa påverkan under andra kvartalet. Bolaget installerade nio stycken Sectra Microdose (mammografisystem) och även om denna siffra är lägre än prognosen om 15 enheter så bör installationerna under det tredje kvartalet och vidare under 2010 accelerera.
Kurs då rekommendationen gavs:
42 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser