Framtiden är ljus för B&B

Datum: 2001-01-19 09:53

Finanstidningen tycker att Bergman & Bevings åtgärdsprogram och fortsatta expansion gör att framtiden ser ljus ut.

Innevarande års vinstprognos ger Bergman & Beving ett P/E-tal på 10. Åtgärdsprogrammet har dessutom börjat visa sig i resultaträkningen och expansionen kommer att fortsatta. Finanstidningen tror att detta kommer att gynna aktien framöver. Finanstidningen anser att B&B är ett företag med långsiktigt stabil intjäningsförmåga och rekommenderar köp av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
106 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser