Framtiden är ljus

Datum: 2008-03-31 09:09

Köp

H&M B

Det var många år sedan H&M handlades så lågt som idag, skriver Stockpicker och höjer rekommendationen till köp.

Stockpicker ser goda förutsättningar inför kommande kvartal. Bolagets framtidsutsikter beskrivs som mycket ljusa och H&M spås stå inför en intressant expansion.
Kurs då rekommendationen gavs:
363 kr
Riktkurs:
425 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser