Förvärv av NEO

Datum: 2009-12-15 13:42

Sämre än index

Tele2 B

Tele2

Tele2 har förvärvat 51 % i NEO, den tredje största mobila operatören i Kazakhstan. För detta betalade Tele2 550 MSEK till Kazahktelecom. Tele2 kommer att injicera 360 MSEK i förvärvet efter att transaktionen är genomförd. Tele2 har en option att köpa återstående 49 % i NEO, som ägs av Asianet Holdings, fem år efter förvärvet men än finns inga prisuppgifter om detta tillgängligt. NEO har för närvarande 380 000 kunder i Kazakhstan sin representerar en marknadsandel på 5 % men Tele2 har som mål att denna andel ska stiga till minst 20 % inom fyra år. Tele2 förväntar sig en EBITDA förlust om -100 MSEK under 2009, -200 MSEK under 2010 för att sedan gå break-even två till tre år efter förvärvet. NEO har i nuläget ett nettolån på 220 MUSD. Tele2 kommer att nylansera NEO som prisledaren i Kazakhstan, vilket är i linje med Tele2s strategi på övriga marknader med ett förväntat ARPU om 45 SEK under 2009 och 2010. Förvärvet är även i linje med bolagets strategi då de fokuserar på existerande marknader. Tele2 har annonserat en ordinarie utdelning om 3,85 SEK per aktie för 2009 (2008: 3,50 SEK), vilket är över Cheuvreuxs prognos på 3,75 SEK per aktie. En extra utdelning på 2 SEK per aktie kommer att distribueras på grund av avyttringar. Avkastningen är 5,2 %, vilken är lägre än Telekomsektorns genomsnitt på 6 % och Cheuvreux behåller sin försiktiga syn på aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,7 kr
Riktkurs:
87 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser