Förväntan för hög på vinståterhämtning

Datum: 2010-01-27 13:11

Getinges

Getinges Q409 rapport överskred Goldman Sachs och marknadens förväntningar för både försäljning och orderingång. Därför väljer investmentbanken att uppgradera EPS för 2010E och 2011E med 1 % respektive 8 % och höjer sin12-månaders riktkurs från 122 kronor till 128 kronor. Ändringen görs främst på grund av att bättre valutakursförhållanden, en starkare orderingång och den nyligen genomförda kostnadsomstruktureringen som ger bättre marginaler under 2011E. Banken ser en organisk tillväxt om bara 2-3 % för 2010-11E, eftersom de tror på en långsam återhämtning i USA och en försvagning av den europeiska sjukhussektorn.
Kurs då rekommendationen gavs:
152,6 kr
Riktkurs:
128 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser