Fortsatt uppsida och tillväxtpotential

Datum: 2010-03-09 14:39

Köp

ÅF B

ÅF-Group

ÅF-Group är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster med en stark position inom alla segment på den nordiska hemmamarknaden och en globalt sett stark aktör som erbjuder energirelaterade tjänster. Bolaget har gått starkt historiskt och är bland de mest lönsamma bolagen i dess sektor. Handelsbanken Capital Markets tror att en ökande positiv trend i Energyverksamheten kan vara en betydande aktiekursdrivare. Även balansräkningen är stark och resultatet av tidigare förvärv. Nya förvärv skulle också kunna bidra till att höja aktiekursen. Trots att börsvärdet fördubblats det senaste året ser banken fortsatt uppsida. Med ett EV/S om 0,65x är mycket lågt givet den normala lönsamheten. Banken anser även att ett P/E om 11x underskattar bolaget tillväxtpotential.
Kurs då rekommendationen gavs:
210 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser