Fortsatt tufft för Nokia

Datum: 2001-09-12 12:36

Enskilda Securities upprepar sin rekommendation att minska i Nokia.

Trots att Nokia lämnat sin syn på verksamheten i en så kallad mid-quarter update, där nu skingrar viss oro. Enskilda ser dock ingen anledning att ändra på sina negativa utsikter för Nokia. Positivt är enligt analyshuset att telefonförsäljningen utvecklas väl. Då bolaget valt att inte sänka priserna har marknadsandelarna sjunkit något, menar Enskilda. Prognoserna ligger fast och i år räknar man med en vinst per aktie uppgående till 0,69 euro. Analyshuset rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Nokia.
Kurs då rekommendationen gavs:
140 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser