Fortsatt tufft för Ericsson

Datum: 2003-06-13 08:48

Hagströmer & Qviberg sänker rekommendationen på Ericsson till minska från behåll.

Den starka sekventiella tillväxten för Nokia Networks är inte applicerbar på Ericsson, skriver H&Q i en analys. Vidare menar H&Q att den senaste kursuppgången i Ericsson har medfört att aktien nu inte längre är billig. Sett till mäklarfirmans progos för 2005 handlas aktien till p/e 17, och med en 25-procentig premie jämfört riktkursen på 7,2 kronor. Detta leder till att rekommendationen sänks till minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
8,95 kr
Riktkurs:
7,2 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser