Fortsatt tro på LME

Datum: 2001-01-26 14:26

Alfred Berg ser positivt på Ericsson på sikt och bibehåller sin köprekommendation.

Fondkommissionen behåller sin köprekommendation gällande Ericsson på sex till tolv månaders sikt trots att ett visst kortsiktigt tryck tros kunna drabba aktiekursen. Det fjärde kvartalet ansågs vara positivt med avseende på att orderingången var över förväntan. Telefonförsäljningen var något bättre än Alfred Berg räknat med och Ericsson presenterade ett samarbetsavtal med Flextronics gällande tillverkning av telefonerna i Asien. Systemen sålde däremot sämre än beräknat främst på grund av dålig tillväxt i Europa. Alfred Berg räknar med att Ericsson kommer att fortsätta sin omstrukturering enligt tidigare planer.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,5 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser