Fortsatt trist för LME

Datum: 2001-09-14 10:25

Avvakta

Ericsson B

Skandiabanken sänker sin rekommendation till avvakta i Ericsson.

Marknaden för telekomprodukter är nu mer osäker än någonsin tidigare, menar Skandiabanken som sänker sin prognos för Ericsson. Bolaget går nu en dyster tid till mötes och bolaget kommer få det mycket svårt att leva upp till marknadens förväntningar. Först 2004 väntas en tillväxt på 18 procent och en vinstmarginal på tio procent. På nästa års prognoser handlas aktien till ett p/e-tal på 55. vinstmultipeln 2003 är 25. Tidpunkten för när Ericsson är tillbaka på rätt spår skjuts fram ett år, vilket innebär att aktien inte känns lika intressant längre. Rekommendationen sänks således från köp till avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,8 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser