Fortsatt svagt räntenetto

Datum: 2010-01-25 14:35

Behåll

SEB A

Deutsche

Deutsche Bank upprepar rekommendation Behåll och riktkursen 41 kronor inför SEBs bokslut. SEB har flaggat för ett fjärde kvartal med ett fortsatt svagt räntenetto, där kostnaden förlängd upplåning och nya hybrider samt lägre avkastning på obligationsportföljen/lägre inlåningsspreadar sammantaget ger ett fall på 400 MSEK i räntenetto mellan kvartalen, till 4,1 MDRSEK. Enligt Deutsche Bank är det sannolikt att fjärde kvartalet inte är botten på grund av fortsatt volymkontraktion, högre fundingkostnader och marginalpress. Räntenettoprognosen har därför sänkts med 9 % för året, till 16,9 MDRSEK. Tillgångskvaliteten i SEBs nordiska lånebok väntas vara bättre men det råder fortfarande en risk att en djupare årsskiftesanalys i Baltikum kan leda till höga kreditförluster och osäkra fordringar. Deutsche Bank har sänkt prognosen för vinst per aktie med 2 %, höjt prognosen 2 % för 2010 och sänkt prognosen för 2011 med 3 %. Detta är som sagt främst på grund av lägre prognoser för räntenetto och kreditförluster.
Kurs då rekommendationen gavs:
46,21 kr
Riktkurs:
41 kr

Rekommendation från: Deutsche Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser