Fortsatt stabil tillväxt och hög direktavkastning

Datum: 2010-09-08 10:29

Köp

H&M B

Under

Under gårdagen kom statistik avseende textilförsäljningen i Tyskland som visade att utvecklingen under augusti och början av september varit fortsatt stark. Handelsbanken Capital Markets bedömer att H&Ms försäljningstillväxt kommer vara fortsatt god på den viktiga tyska marknaden. Handelsbanken har gjort en jämförelse mellan bolaget och dess globala konkurrenter och slutsatsen är att H&Ms premievärderingen motiveras av hög kvalitet i form av stadigare vinsttillväxt än genomsnittet, en överlägsen direktavkastning, en stark balansräkning samt en försäljningstillväxt över genomsnittet. Skillnaderna mellan analytikernas estimat för bolaget är också relativt små vilket Handelsbanken anser beror på högre förutsägbarhet än hos konkurrenterna. Den genomsnittliga värderingen av sektorn har fallit samtidigt som direktavkastningen ligger på samma nivå som tioåriga statsobligationer. Rekommendationen Köp upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
247,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser