Fortsatt potential i Mekonomen

Datum: 2010-10-07 10:52

Ålandsbanken

Ålandsbanken träffade Mekonomen igår och bankens tidigare positiva syn förstärktes. Bolaget ser goda tillväxtmöjligheter på existerande marknader, vilket bådar gott framöver. Mekonomen kommer att öppna 15 megastores i Finland, som är en ny marknad, före utgången av 2012. Ålandsbanken lämnar vinstprognosen för 2010 oförändrad men höjer prognosen för 2011 med 5 %. Höjningen görs med antagandet om högre tillväxt i Norge och Sverige under nästa år. Vidare ser banken fortsatt potential i de nya koncept som lanseras och även i de varumärkesinvesteringar som gjorts de senaste åren. Enligt bankens prognoser handlas aktien till P/E 17,6x 2010, 14,7x 2011 och 12,4x 2012. Bolagets starka balansräkning bäddar för en hög utdelning framöver och bankens prognos visar på en direktavkastning om 4 %. Rekommendationen är Köp och riktkursen sätts till 240 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
204,5 kr
Riktkurs:
240 kr

Rekommendation från: Ålandsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser