Fortsatt positiv syn på bolaget

Datum: 2010-05-18 17:52

Köp

H&M B

Igår

Igår publicerade Hennes & Mauritz en omsättningsökning på 4 % i lokal valuta under april månad. Erik Penser FK har efter det justerat EPS-estimatet för 2010 med 1 %. Vinstprognoserna för 2011 och 2012 har samtidigt justerats med mindre än 1 %. Den svaga försäljningen i april (-6 % i jämförbara enheter) bör sättas i relation gentemot mars som var mycket stark (+9 % i jämförbara enheter). Erik Penser FK menar att den som köpte en vårjacka i mars inte är lika benägen att köpa en till i april. Fondkommissionären bedömer att mars och april gemensamt har genererat en positiv försäljning, vilken uppgår till cirka 1-2 %. Vidare räknar Erik Penser FK med att vinsten före skatt under det andra kvartalet kommer att öka med 21 % till följd av framgångsrik butiksexpansion och bra marginallyft. Synen på bolaget är fortsatt positiv och rekommendationen är Köp och riktkursen är satt till 550 kronor. Vid kursen 440 kronor handlas aktien till ett framåtblickande P/E-tal om 17,1x, vilket är lägre än bolagets snitt de senaste fem åren (20,1x).
Kurs då rekommendationen gavs:
449,8 kr
Riktkurs:
550 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser