Fortsatt motigt för LME

Datum: 2001-05-25 12:20

Som index

Ericsson B

Rekommendationen från Goldman lyder ”market performer”, vilket innebär att amerikanerna spår en utveckling ungefär som index.

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs anser att det fortfarande finns frågetecken att räta ut för Ericsson innan aktien är köpvärd. Det finns dock frågetecken kring bolagets TDMA-verksamhet och samarbetet med Sony. Med tanke på ledningens betoning på den osäkra framtiden anser banken därmed att den 60-procentiga premien på Ericssonaktien är tveksam. Innan köp rekommenderas vill banken se ytterligare förbättringar på såväl marknaden som internt i företaget.
Kurs då rekommendationen gavs:
73 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser