Fortsatt köpläge i Tele2

Datum: 2004-02-16 10:29

Veckans Affärer upprepar sin köprekommendation i Tele2.

Tidningen menar att huvudfrågan nu är i vilken takt Tele2 kommer att klara av att växa. Tillväxten måste dessutom ske tillsammans med förbättrad lönsamhet och hoppet står framförallt till de nya marknaderna. Risken för bolaget är att mobiltelefonin i Sverige inte kommer att kunna visa någon nämnvärd tillväxt och att lönsamheten ska fortsätta att pressas av hårdare konkurrens.
Kurs då rekommendationen gavs:
376,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser