Fortsätt Köp

Datum: 2010-02-05 13:53

Med

Med bakgrund av bolagets starka Q4-rapport, höjer Erik Penser FK sin 12-månaders riktkurs från 77 kronor till 84 kronor, höjer sitt EPS-estimat med 6 % för både 2010 och 2011 samt upprepar sin Köprekommendation för aktien. Den största överraskningen under det fjärde kvartalet var EBITA-marginalen som uppgick till 7 %, vilket var väl över marknadens förväntning på 6,3 %. Marginalförbättringen skedde trots att den organiska försäljningen minskade med 2 %. Kassaflödet fortsätter att vara starkt och uppgick 2009 till 2 165 MSEK. Detta hjälpte inte bara finansieringen av nyförvärv om 758 MSEK, utan finansierade även den föreslagna utdelningen om 3 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
74,45 kr
Riktkurs:
84 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser