Fortsatt förtroende för Nokia

Datum: 2001-07-19 12:26

Alfred Berg rekommenderar köp av Nokia efter bolagets rapport.

Analyshuset anser att Nokias rapport översteg marknadens förväntningar men att den i princip låg i linje med Alfred Bergs prognoser. Mobile Phones utvecklades i linje med förväntningarna. Det negativa i rapporten var Systemsidan som visade intäkter som låg tio procent under förväntningarna. Detta då verksamheten i Europa och USA utvecklats svagare än väntat. Alfred Berg anser att Nokia är det starkaste kortet i telekomsektorn och vidhåller sin köprekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
197,5 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser