Fortsatt attraktiv värdering trots negativ nyhet

Datum: 2010-03-09 11:59

Till

Till följd av den nordamerikanska finanschefens vanskötsel, har bolaget omformat divisionen och bolaget har adderat ytterligare 2,3 MSEK till Kostnad sålda varor i årsredovisningen för 2009. Ledningen menar på att en utförlig utredning har gjorts och den klargör att vanskötseln kan isoleras till det fjärde kvartalet och till APAC regionen. Det menas också på att tidigare årsredovisningar är korrekta. Den berörda finanschefen har avskedats. De oupptäckta kostnaderna är relaterade till löner och telekomrelaterad periodisering. Tillkännagivandet av denna händelse sänker aktiekursens momentum, eftersom risken ökar. Handelsbankens reviderade estimat indikerar fortfarande på en attraktiv värdering. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen sätts till 50 kronor. Handelsbanken ser även högre marginaler framöver och att minskad försäljning för Tele2 som kursdrivare.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,3 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser