Fortfarande uppsida - lägre kreditförluster väntas

Datum: 2010-09-20 16:23

I

I Q2 visade de rapporterade kreditförlusterna en svagare trend i Finland och Danmark än i Sverige och Norge. ABG Sundahl Collier (ABG) förväntar sig fortsatt signifikant lägre underliggande kreditförluster för H210 än H110 och banken skulle inte bli förvånad om Nordea sänker sin guidning till att kreditförlusterna förväntas bli lägre under 2010 än under 2009 istället för den tidigare guidningen då det framgick att det var troligt att kreditförlusterna kan bli lägre under 2010 än 2009. Nyligen bekräftade Nordea att inflödet av nya försämrade lån har sjunkit substantiellt kvartal för kvartal i Danmark, vilket borde båda gott för H210. ABG har höjt rörelseresultats- och justerat EPS-prognoserna något för att reflektera lägre kreditförluster. Rekommendationen är Köp och riktkursen sänks från 85 kronor till 80 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
70,175 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: ABG Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser