Försäljningen väntas ha ökat

Datum: 2010-03-09 15:44

Köp

H&M B

Den

Den svenska klädhandelns försäljning steg med 1,8 % i februari, jämfört med samma månad förra året. Hennes & Mauritz redovisar inte sin försäljningsutveckling för månaden förrän Q1-rapporten den 8 april. Erik Penser FK räknar med att bolagets försäljning ökar med 3 % i jämförbara enheter eller en total försäljningsökning på 15 %. Fondkommissionärens estimat innebär att aktien handlas till ett rullande 12-månaders P/E-tal om 18,6x, vilket är lite lägre än det historiska 5-årssnittet på 20,3x. Om H&M når riktkursen 500 kronor (för föreslagen split) skulle aktien handlas till ett P/E-tal om 17,9x. Dessutom har bolaget föreslagit en utdelning om 16 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
453 kr
Riktkurs:
500 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser