Försäljningen kommer att öka markant

Datum: 2010-03-09 14:49

Under

Under de kommande åren, förväntar sig Handelsbanken Capital Markets att försäljningen kommer att öka från förvärv, ökade marknadsandelar och lanseringar av nya produkter. Utöver detta, tror banken att fördelar kommer att dras av från stigande bilproduktion, ökande penetrationsvärden av säkerhetskomponenter och en växande aktiv säkerhetsmarknad. Handelsbanken tror också att vinståterhämtning kommer att ske under 2010 genom en lägre break-evennivå samt stigande volymer. Försäljningen beräknas öka med 22 % under 2010 och EBIT-marginalen bör hamna nära 9 %. Trots förra årets omvärdering, ser Handelsbanken fortfarande värde i bolaget till ett EV/EBIT 2010 om 8x, 2011 om 6x och en FCFE-avkastning på 11 % för 2010e-2012e.
Kurs då rekommendationen gavs:
335,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser