Formpipe kan stiga mer

Datum: 2006-08-06 21:11

Börsveckan hävdar att Formpipe-aktien inte rusat färdigt.

Det bedöms ha lossnat ordentligt för IT-bolaget. Årets och 2007 års förväntade vinster ger P/E-talen 22 respektive 14. Givet tillväxttakten ses det som billigt.
Kurs då rekommendationen gavs:
9,925 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser